Sint Anthonis

Buurtzorg gemeente Sint-Anthonis

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine zelfsturende teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg in de thuissituatie levert. Het gaat hierbij om verpleging, persoonlijke verzorging, advies en instructie. Deze zorg kan op diverse hulp of ondersteuningsvragen gericht zijn. Dit kan variëren van hulp bij het douchen, persoonlijke verzorging of verpleegkundige handelingen die u niet zelf kan of mag verrichten. Maar ook als u ongeneeslijk ziek bent en de laatste fase van uw leven het liefst thuis wil doorbrengen.

Samen met u en uw naasten wordt de nodige zorg afgestemd, rekening houdende met uw beperkingen en mogelijkheden. Ons streven is om u zo snel en/of zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Ons team bestaat uit 9 personen, wij streven naar zo min mogelijk gezichten aan uw bed. Wij werken nauw samen met andere disciplines, zoals uw huisarts, ouderverpleegkundige en specialist. Kernwaarden van ons team zijn: betrokken, professioneel en vriendelijk.

 

Als U een hulpvraag heeft en woonachtig bent in Sint-Anthonis, Wanroij, Landhorst, Oploo, Westerbeek, Ledeacker, Stevensbeek kunt u, uw partner, familie, huisarts, specialist of verpleegkundige ons rechtstreeks bellen: 
06-23711609. Wij zijn 24 uur bereikbaar en u krijgt direct een teamlid te spreken. Zij kan uw vragen beantwoorden of naar wens  een afspraak maken voor een huisbezoek om uw hulpvraag te inventariseren. Ook zijn we bereikbaar via E-mail: sintanthonis@buurtzorgnederland.com,

Mocht u een hulpvraag hebben op het huishoudelijke gebied, dan kunt u contact opnemen met ons "zusje" BUURTDIENSTEN, tel 06- 83222864. Zij bieden huishoudelijke hulp en deze hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een indicatie hiervoor dient bij de gemeente aangevraagd worden.

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Sint-Anthonis , neem dan contact met ons op.

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Sint Anthonis, neem dan contact met ons op.
06-23711609
sintanthonis@buurtzorgnederland.com